UPÚTAVKY AKCIÍ

Oslova Zemiaka

2019.10.06.

Workshop Békešská Čaba

2019.04.23.

 

POZVÁNKA - MEGHÍVÓ

WORKSHOP

10. 05. 2019 Békéscsaba

 

 

Program Interreg V-A Rumunsko-Maďarsko 2014-2020

Projekt: ROHU271

 

The Minority Question in the ROHU cross-border area: Slovak Culture, Tradition and History without Borders

A szlovák nemzetiség problémája a román-magyar határmenti régióban: kultúra, hagyomány és történelem határok nélkül

Problém, slovenskej menšiny v rumunsko-maďarskom cezhraničnom regióne: kultúra, tradície a história bez hraníc

 

 

Program:

The areas of existence and representation of our Slovak communities: levels, forms of activity

A  szlovák közösségeink érvényesülési és képviseleti területei : szintek,  tevékenységformák

(Program prebieha v slovenskom jazyku- a program szlovák nyelvű)

Language of  workshop is slovak.

 

 

11.00-11:15            Registrácia/Regisztráció

11.15-11.30            Otvárací prejav, prezentácia podujatia projektu: Michal Lászik,  predseda Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS)
Megnyitó, a projektrendezvény ismertetése: Lászik Mihály, Csabai Szlovákok Szervezete (CsSzSz) elnöke

11.30-12:00            Benedek Lasák, starosta obce Nová Huta (RO): Slovenská menšina v Rumunsku
Benedek Lasák Sólyomkővár (RO) polgármestere: A
szlovák nemzetiség Romániában

12.00-12.30            Anton Paulik, parlamentný hovorca slovenskej národnosti v Maďarsku: Systém politického zastúpenia národnostných práv v Maďarsku
Paulik Antal, a magyarországi szlovák nemzetiség parlamenti szószólója: Nemzetiségi jogok politikai képviseletének rendszere Magyarországon

12.30-13.00            Judita Molnárová Pribojská, podpredsedníčka miestnej slovenskej samosprávy, učiteľka slovenskej školy: Mimoškolské aktivity v prospech pestovania slovenského jazyka
Molnárné Pribojszki Judit, Békéscsaba MJV Szlovák Önkormányzata Elnökhelyettes, a szlovák iskola tanára: Iskolán kívüli tevékenységek a szlovák nyelv megőrzése érdekében

13:00-13:30            Hajnalka Krajcsovicsová, regionálna vedúca Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, konateľka ČOS so zastupiteľmi skupín ČOS: Čabianska Slovač stojí na viacerých nohách – polia uplatňovania a zviditeľnenia
Krajcsovics Hajnalka, Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete régióvezetője, CsSzSz ügyvezetője: A csabai szlovákság több lábon áll – az érvényesülés és láthatóság területei

13.30-13.50            Umelecký program a miniprezentácia prác skupín ČOS
CsSzSz csoportjainak kultúrprogramja és minikiállítása

13.50-14.00            Vyplnenie dotazníka na vyhodnotenie udalosti
Értékelő kérdőív kitöltése

14.00-15.00            Voľná diskusia a pohostenie
Szabad beszélgetés és vendéglátás

 

           Lászik Mihály
predseda ČOS/CsSzSz elnök

 

www.interreg-rohu.eu

Partnership for a better future - Partnerség egy jobb jövőért - Partnerstvá pre lepšiu budúcnosť