NASLEDOVANIE POSTUPOV

Festival Štyroch ročných období – Čabianska klobasiáda Slovákov

2019.10.27.

Kultúrna a gastronomická ochutnávka dolnozemských Slovákov za dva dni

18-19. októbra, v Békéšskej Čabe, na dvore Domu slovenskej kultúry

ďalšie obrázky v galérie

Gardenparty

2019.06.24.

Po slovenskom divadelnom predstavení Čabianskeho leta gardenparty v sídle s PR -om projektu ROHU271

 

Workshop Békešská Čaba

2019.05.10.

V máji v Békešskej Čabe sa usporiadal workshop v rámci Interreg projektu ROHU271 v téme Polia uplatňovania a zastúpenia našich slovenských skupín: stupne, formy výkonu. Odzneli prednášky a pomocou našich skupín sa prezentovala kultúrna prehliadka.

ďalšie obrázky v galérie

Workshop Nová Huta

2019.03.29.

29. marca na workshope nášho Interregprojektu ROHU271, usporiadanom v Novej Hute v tematike Problém, slovenskej menšiny v rumunsko-maďarskom cezhraničnom regióne: kultúra, tradície a história bez hraníc, prednášal náš predseda Michal Lászik. Tematikou jeho prednášky bolo Dejiny a slovenská národnosť v Maďarsku a v našom regióne. Členovia našej delegácie boli ďalší členovia nášho predsedníctva:Judita Molnárová Pribojká, Zsolt Lipták, Ondrej Kiszely.

ďalšie obrázky v galérie

Roll-up

2019.03.12.