ČABIANSKA ORGANIZÁCIA SLOVÁKOV

Jej pôsobilosť obháji v prvom rade pestovanie, udržanie a rozširovanie národnostného jazyka, so slovenskými programami a akciami organickú začlenenosť do maďarského kultúrneho systému ako aj vytvorenie a posilnenie občianskej sféry Slovákov.
- prevádzkovanie spoločenského priestoru – Dom slovenskej kultúry
- prevádzkovanie odborných a záumových krúžkov
náš výšivkársky krúžok Rozmarín disponuje celoštátným odborným uznaním Granatého jablka
- vydanie ročenky a informačného časopisu
- organizovanie podujatí
ročne máme pravidlene dve veľké podujatia, jeden na jar a druhý v jeseni, ktoré sú obľúbenými a početne navštevované. Okrem ktorých s do menších našich akcií sú mnohí zapojení do národnostného pola zachovania tradícii, a hodnôt
- rozvíjacia, irfomačná a poradenská služba
Naša organizácia ročne podáva viac stokrát skúseností, informácie a pomoc na poli národnostnej a civilnej
- Udržanie kontaktov, zastúpenie záujmov
Z členstva našej organizácie 4 členovia zastupujú komunitu v štyroch grémiách, kde zastupovali záujmy Slovače pričom posilnili aj kontaktný potenciál. Kontakty sa vyvíjali aj počas prezentácii a vystúpeniach.
- Otvorenie priestor dobrovoľníkom